پاورپوینت انواع روشهای خوردگی فلزات و پیش گیری آن

پاورپوینت انواع روشهای خوردگی فلزات و پیش گیری آن

پاورپوینت انواع روشهای خوردگی فلزات و پیش گیری آن

دانـلـود پاورپوینت مهندسی مواد بـا عـنـوان، انواع روشهای خوردگی فلزات و پیش گیری آن 

بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :

خوردگی ، پدیده‌ای خودبه‌خودی است و همه مردم در زندگی روزمره خود ، از بدو پیدایش فلزات با آن روبرو هستند. در اثر این پدیده ی خودبه‌خودی ، فلز از درجه ‌اکسیداسیون صفر تبدیل به گونه‌ای با درجه ‌اکسیداسیون بالا می‌‌شود
. M ------> M+n + ne
تقسیم بندی خوردگی برحسب نوع محیط خورنده خوردگی الکتروشیمیایی اینجا هم مشاهده کنید