تحقیق حسابداري صنعتي مفاهيم و كاربرد در هزينه ها

تحقیق حسابداري صنعتي مفاهيم و كاربرد در هزينه ها

تحقیق حسابداري صنعتي مفاهيم و كاربرد در هزينه ها

دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، حسابداري صنعتي مفاهيم و كاربرد در هزينه ها

بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :

حسابداري صنعتي : ماهيت، هدفها و سودمندي
مقدمه
سازمانهاي گوناگي بر زندگي روزمره ما اثر مي گذارند. شرکتهاي توليدي و بازرگاني، موسسات خدماتي، شرکتهاي دامپروري و کشاورزي، سازمانهاي غير انتفاعي و موسسات و ارگانهاي دولتي هر يک کالاها و خدمات خاص مورد نياز را برايمان فراهم مي کنند. تمامي اين سازمانها دو ويژگي مشترک دارند. نخست اين که، هر سازماني هدفها و مقاصدي دارد که به منظور دستيابي به آنها کوشش مي کند. مثلاً، هدفهاي يک شرکت هواپيمايي، ارائه خدمات مطلوب به مشتريان و کسب سود مورد انتظار است يا هدفهاي يک شرکت توليدي دولتي مي تواند ساخت و تحويل بموقع کالاي اساسي و مورد نياز جامعه به قيمتهاي مصوب باشد. دوم اين که، مديران کليه سازمانها، صرفنظر از نوع فعاليتي که انجام مي دهند، همگي در دستيابي به هدفهاي سازمان، نياز به اطلاعات دارند. نيازهاي اطلاعاتي مديريت در سازمانهاي گوناگون بسيار گسترده و شامل اطلاعات مرتبط با زمينه هاي مختلفي نظير توليد، بازاريابي و مالي است. به طور کلي، هر قدر سازمان بزرگتر باشد، نيازهاي اطلاعاتي مديريت آن گسترده تر خواهد بود.
حسابداري به طور اعم و حسابداري صنعتي يا مديريت به طور اخص، که بخشي از سيستم اطلاعات مديريت هر سازمان را تشکيل مي دهد، قسمت قابل ملاحظه اي از نيازهاي اطلاعاتي مديريت را فراهم مي آورد. مديران براي مقاصد برنامه ريزي و کنترل عمليات سازمان، به اطلاعات حسابداري که خروجي يا ستانده سيستم حسابداري محسوب مي شود، اتکا مي کنند....

فهرست مطالب

حسابداري صنعتي : ماهيت ، هدفها و سودمندي
مقدمه
حسابداري از ديدگاههاي گوناگون
حسابداري مالي در مقابل حسابداري مديريت
حسابداري مالي
حسابداري مديريت
مديريت و حسابداري
وظيفه اقتصادي مديريت
حسابداري صنعتي
تحولات حسابداري صنعتي

تـوضـیـحــاتِ فـایــل :

- این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.اینجا هم مشاهده کنید